Đùi dê 2 món

80.000VND

Thông tin bổ sung

Loại

lạng