Đùi trước

590.000$

Danh mục: ,

Thông tin bổ sung

Loại

kg