Sườn thui

180.000$

80.000 VNĐ / lạng

Thông tin bổ sung

Loại

dĩa