Sườn thui

180.000VND

80.000 VNĐ / lạng

Thông tin bổ sung

Loại

dĩa