Tiết canh chén

30.000$

Danh mục:

Thông tin bổ sung

Loại

chén