Sườn dê cháy riềng

200.000$

Thông tin bổ sung

Loại

dĩa