145-147 Đỗ Bá

145-147 Đỗ Bá, Bắc Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Giờ
T2 – T6: 8:30 am – 10:30 pm
T7 – CN: 8:30 am – 12:00 pm

Hotline
1900 66 88

B6-B7 Thăng Long

B6-B7 Thăng Long, Khuê Trung,
Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Giờ
T2 – T6: 8:30 am – 10:30 pm
T7 – CN: 8:30 am – 12:00 pm

Hotline
1900 66 88

18-19 Nguyễn Sinh Sắc

18-19 Nguyễn Sinh Sắc, Hòa Minh,
Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng

Giờ
T2 – T6: 8:30 am – 10:30 pm
T7 – CN: 8:30 am – 12:00 pm

Hotline
1900 66 88