145-147 Đỗ Bá

145-147 Đỗ Bá, Bắc Mỹ An
Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Giờ
T2 – T6: 8:30 am – 10:30 pm
T7 – CN: 8:30 am – 12:00 pm

Hotline
1900 66 88

392 - 394 Thăng Long

392 – 394 Thăng Long, Khuê Trung
Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Giờ
T2 – T6: 8:30 am – 10:30 pm
T7 – CN: 8:30 am – 12:00 pm

Hotline
1900 66 88

19-20 Nguyễn Sinh Sắc

19-20 Nguyễn Sinh Sắc, Hòa Minh
Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng

Giờ
T2 – T6: 8:30 am – 10:30 pm
T7 – CN: 8:30 am – 12:00 pm

Hotline
1900 66 88