Sườn dê quay rơm

200.000VND

Thông tin bổ sung

Loại

dĩa