Sườn nướng ngũ vị

200.000$

Thông tin bổ sung

Loại

dĩa