Sườn nướng nguyên tảng

200.000$

Thông tin bổ sung

Loại

dĩa